Reusachtige stoel op de Woonboulevard

Zondag 29 oktober ontwierp en bouwde een team handige, creatieve Broedmachine-huurders aan een reusachtig meubel. Ze deden dit aan de Kop van de Haven in het kader van de Week van de Industrie. De stoel is gemaakt van restmateriaal van bedrijven uit de IJmond en daarmee circulair en duurzaam geproduceerd. Een belangrijke pijler binnen de hedendaagse economie en binnen de visie van de Broedmachine.

“Reusachtige stoel op de Woonboulevard” verder lezen

BLOG: Visie BROEDMACHINE – starten door doen!

Tekst Wim Aardenburg, februari 2017

We kunnen ons verstoppen op een stuk grond of in een gebouw als veilige plek, waar we rustig en ongestoord onze gang kunnen gaan. Een andere optie is om onszelf op de voorgrond te plaatsen en onze creatieve kwaliteiten gebruiken om verandering te veroorzaken in moeilijke ruimtelijke vraagstukken. Of we het best gedijen op een stuk grond dat we zelf inrichten of een gebouw dat we transformeren, na lang beraad maakt het ons niet uit. Als we ons maar op de voorgrond kunnen plaatsen en initiatief kunnen nemen. Niet teveel meer praten maar leveren en doen!!!

“BLOG: Visie BROEDMACHINE – starten door doen!” verder lezen