Ruimte gebruiken bij de Broedmachine

Atelier of werkplaats in de Broedmachine

Iedereen kan ruimte aanvragen in de Broedmachine. Deze aanvragen gaan langs de gebruikerscommissie. Deze commissie, aangewezen door de leden, toetst of het initiatief binnen de Broedmachine past.

Het mailadresvan de gebruikerscommissie is: bmcommissie@gmail.com.

Zij kijken of je initiatief de missie ondersteunt en gebruiken daar voor naast de missie en visie de volgende regels:

Kosten

Omdat wij met alle ondernemers samen de broedplaats dragen, is de huur zeer betaalbaar. 25 M2 kost vanaf 1 mei 2018 €179 incl. Daarvoor moet je je bedenken dat je dragend lid wordt. Je draagt samen met de andere leden de broedplaats. Dit houdt ook in dat je je eigen muren bouwt, en eigen atelier bouwt. De materialen om mee te bouwen zijn wel al aanwezig.

Aanmelden

Meld je hier aan als je in aanmerking wil komen voor een ruimte in de Broedmachine. De toelatingscommissie vergadert één keer per maand, en laat daarna zo snel mogelijk weten of je toegelaten bent.