Broedmachine in Leven!

Wat een mooi artikel in Leven Magazine over de Broedmachine:

Wil je ook een exemplaar van deze prachtige glossy? Kom langs in de Broed, we hebben er nog een paar liggen!