Huisregels

Zoals elke organisatie hebben wij een aantal huisregels.

Welkom bij de Vereniging Broedmachine! Alle leden van de vereniging zijn welkom in dit pand, indien zij zich aan de Missie en Visie van de Broedmachine en de Huisregels houden:

 • Meld je aan bij aankomst.
 • Veiligheid eerst! Zorg goed voor jezelf en anderen, gebruik gereedschap en machines volgens veiligheidsvoorschriften, en gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) waar nodig.
 • Produceer je stof, geur of gas, bescherm jezelf en anderen tegen mogelijke schadelijke gevolgen.
 • Houd de Broedmachine schoon en netjes, ruim achter je kont op. Als je iets gebruikt hebt, leg het terug op de plek waar het hoort.
 • Leen alleen spullen die geleend mogen worden. Sticker je spullen die in een openbare ruimte liggen. Ook je eten! Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen!
 • Als er iets in een gezamenlijke ruimte kapot is, meld het zo snel mogelijk. (TIP: zorg voor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering)
 • Werk alleen met de stationaire machines als je veiligheidsinstructies hebt gehad voor die machine.
 • Het is verplicht om met minimaal twee personen aanwezig te zijn en om veiligheidsschoenen met stalen neuzen te dragen als je in de openbare werkplaats werkt.
 • De buitenruimte van de Broedmachine mag niet voor opslag gebruikt worden.
 • Niet binnen roken. Geen drugs in en om het pand. Geen alcohol in de werkplaats.
 • Er mag niet worden overnacht in de Broedmachine.
 • Als je niet aan de huisregels voldoet kan je tijdelijk of permanent uit het pand worden verwijderd.