Ontbossing in het Amazonegebied, een snel groeiende wereldbevolking, natuurrampen, klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Zomaar een paar belangrijke en actuele onderwerpen die terugkomen in het (digitale) lesmateriaal van vandaag de dag. Lonneke is educatief auteur en schrijft over deze onderwerpen in de leer- en werkboeken van De Geo, de meest gebruikte aardrijkskundemethode van Nederland. Daarnaast ontwikkelt zij educatief materiaal voor museums en andere opdrachtgevers in de culturele sector.

Iets zien van haar werk? Kom gerust binnen bij de Broedmachine, of kijk op www.lonnekemetselaar.nl.

 

 

Foto Lonneke Metselaar
Foto Lonneke Metselaar

Contact

Icoon mobiel06-817 89 279

www.lonnekemetselaar.nl