Vereniging broedmachine 

over onze Vereniging
de Broedmachine 

De Beverwijkse Broedplaats Broedmachine zit in een transitie, en daar hebben we jouw hulp bij nodig. We zoeken vijf nieuwe bestuursleden die onze missie en visie een warm hart toe dragen, maar geen direct belang hebben in de vereniging.

onze partners

stip aan de horizon

Missie

De Broedmachine is een plek waar ruimte is voor ontwikkeling, verbinding en samenwerking. De organisatie van de vereniging Broedmachine is transparant, open en ondersteunend aan de persoonlijke ontwikkeling en professionele groei van de leden. De Broedmachine stimuleert initiatieven die gebaseerd zijn op creativiteit, kwaliteit, ondernemerschap, eigen initiatief en innovatie. De Broedmachine is een veilige leeromgeving waar experimenten worden aangemoedigd.

De Vereniging Broedmachine ondersteunt de continuïteit van Stichting Young Art Festival, zoals zij de continuïteit van de Vereniging Broedmachine ondersteunt in een gelijkwaardige en wederkerige relatie.

Door ons actief en positief met onze plek bezig te houden, willen wij een constructieve bijdrage leveren aan het economische en ruimtelijke landschap op de Parallelweg en aan het cultureel economische landschap van de IJmond.

  • De Broedmachine zoekt actief naar een kruisbestuiving met technische bedrijven en de maakindustrie in de regio.
  • De Broedmachine streeft er naar om financieel zelfvoorzienend te worden.
    Het doel is om de kwaliteit van de plek die we bezetten verbeteren en de omgeving verrijken.
  • Leren is binnen de Broedmachine gebaseerd op het delen van kennis en mentorschap.
  • We streven er naar om de locatie gedeeltelijk openbaar toegankelijk te maken en de toelating transparant, iedereen die zich aan de regels wil houden is welkom.

onze toekomst

Visie

Innovatieve ondernemers, ontwerpers en kunstenaars uit de regio IJmond vinden in een betaalbare plek in de Broedmachine. Door middel van samenwerking kunnen de leden meer bereiken, zij kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk machines aanschaffen, gezamenlijk projecten aangaan, en elkaar ondersteunen door kennis en ideeën te delen.

De Broedmachine zoekt actief naar een kruisbestuiving met technische bedrijven en de maakindustrie in de regio. De Broedmachine streeft ernaar om financieel zelfvoorzienend te worden. Het doel is om de kwaliteit van de plek die we bezetten verbeteren en de omgeving verrijken. Leren is binnen de broedmachine gebaseerd op het delen van kennis en mentorschap.

We streven ernaar om de locatie gedeeltelijk openbaar toegankelijk te maken, en de toelating transparant, iedereen die zich aan de regels wil houden is welkom. Wij streven erna een plek te zijn waar jongeren ruimte kunnen vinden voor creatieve en innovatieve zelfontplooiing. Mensen van alle leeftijden zijn welkom, maar hoe professioneler je bent des te meer er van je wordt er verwacht op het gebied van kennis delen en mentorschap.

De toekomst van de Broedmachine

Wij willen verduurzamen, zowel fysiek als organisatorisch. De vereniging huurt het pand aan de parallelweg nu zes jaar, we hebben laten zien dat we het kunnen. De volgende stap is dat we met ons creatieve collectief van +- 200 personen eigenaar worden van een gebouw; of dat nu het huidige gebouw is of een nieuwe locatie. Als we zelf eigenaar zijn, bijvoorbeeld via het Steward Ownership model; kunnen we verduurzamen, isoleren, duurzame energie opwekken en innovatieve en circulaire verduurzamingsmethoden toepassen om een organisatie op te bouwen die nog lang kan blijven bestaan en eigen kapitaal kan opbouwen om de IJmond nog mooier en creatiever te maken.

Ook organisatorisch willen we verduurzamen. We hebben nu een meewerkend bestuur, waarbij het grootste deel van de bestuursleden ook een atelier in het gebouw heeft. We hebben er samen voor gezorgd dat we gestart zijn en dat het goed loopt, maar om een stapje verder te kunnen moeten we professionaliseren. We zoeken bestuurders die geen direct belang hebben; die gevoelige beslissingen kunnen nemen op basis van feiten en idealen en die het zooitje ongeregeld bij ons binnen streng doch rechtvaardig en idealistisch een duurzame kant op kan sturen.

De toekomst

Wij willen verduurzamen, zowel fysiek als organisatorisch. De vereniging huurt het pand aan de parallelweg nu zes jaar, we hebben laten zien dat we het kunnen. De volgende stap is dat we met ons creatieve collectief van +- 200 personen eigenaar worden van een gebouw; of dat nu het huidige gebouw is of een nieuwe locatie. Als we zelf eigenaar zijn, bijvoorbeeld via het Steward Ownership model; kunnen we verduurzamen, isoleren, duurzame energie opwekken en innovatieve en circulaire verduurzamingsmethoden toepassen om een organisatie op te bouwen die nog lang kan blijven bestaan en eigen kapitaal kan opbouwen om de IJmond nog mooier en creatiever te maken.

Ook organisatorisch willen we verduurzamen. We hebben nu een meewerkend bestuur, waarbij het grootste deel van de bestuursleden ook een atelier in het gebouw heeft. We hebben er samen voor gezorgd dat we gestart zijn en dat het goed loopt, maar om een stapje verder te kunnen moeten we professionaliseren. We zoeken bestuurders die geen direct belang hebben; die gevoelige beslissingen kunnen nemen op basis van feiten en idealen en die het zooitje ongeregeld bij ons binnen streng doch rechtvaardig en idealistisch een duurzame kant op kan sturen.

Onze mensen

Bestuur

Het bestuur van Vereniging Broedmachine bestaat uit de leden:

Voorzitter: Jan Boudestein
Communicatie: Ton Visser
Penningmeester: Stella van Lieshout
Secretaris: Marja Verruijt-Groen
Bestuurslid veiligheid: Joris Abbes
Sociale veiligheid: Coen Splinter
Toelatingscommisssie: Jeroen Kerstjens