All posts tagged: cursus

U.lab in de Broedmachine

Van 12 september tot en met 12 december 2019 is de Broedmachine in Beverwijk een hub voor de cursus U.lab van MIT. Door deel te nemen aan dit programma leer je samen met medestudenten de basis van deze toekomstgerichte innovatietheorie die de wereld verovert.

Meer dan 100.000 mensen in 185 landen hebben al mee gedaan aan het online programma U.lab, een Massive Open Online Course van het Massachusetts Institute of Technology online (MITx). In het vak leer je om betere resultaten te bereiken, door op een andere manier aanwezig te zijn in je werk en leven. Hoe kan het dat wij allemaal samen resulaten creeëren die niemand wil? En hoe kunnen we, door zelf op een andere manier te luisteren en te acteren, de resultaten ontketenen die een nieuwe en betere toekomst voor iedereen inhouden?

Read more

VOL: Workshopserie: Knap leren lassen

Deze workshop is VOL. Stuur een mailtje naar info@broedmachine.cc om op de wachtlijst te komen voor deze workshop en we laten het je weten als iemand annuleert. Zet “knap leren lassen” in het onderwerp van je emailbericht. We houden je dan ook op de hoogte van een volgende workshopserie.
 
Makers willen maken! Wil je ook mooie dingen maken? Werken met staal en een stevige constructie neer zetten? Geef je op voor de workshop “knap leren lassen” onder leiding van Mike Schouten.
Het gaat om vier workshops van twee uur op zondagen, startend op zondag 18 november, van 14.00 tot 16.00.
De kosten zijn:
€239 per persoon voor leden
€259 per persoon voor niet-leden
Start: 18 november
Workshopleider: Mike Schouten
Vakgebied: MIG-lassen
Minimaal 6 personen, maximaal 8 personen. De workshop kan een week verplaatst worden bij te weinig aanmeldingen.
Inclusief: Gebruik lasapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen en oefenmateriaal.
Mede mogelijk gemaakt door de Economische Samenwerking IJmond
Cursusvoorwaarden
Inschrijving en betaling cursusgeld
• Inschrijving voor een cursus is mogelijk via het inschrijfformulier op: https://goo.gl/forms/35zWlb3G4IOB1v9E3
• Inschrijvingen zonder betaling worden na 2 weken ongedaan gemaakt.
• Prijzen zijn bij desbetreffende cursus vermeld inclusief btw.
• Betaling van cursusgeld kan door overmaking van het verschuldigde bedrag op IBAN rekeningnummer NL80RABO0321910575. Bij betaling graag de cursustitel en cursusdatum vermelden.
• Betaling dient (volledig) voor aanvang van de cursus gedaan te zijn om te kunnen deelnemen.
• De volgorde van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving op een cursus. Vol is vol.
• Annulering met volledige restitutie is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus.
Afstemming
• Uitgangspunt voor alle cursussen van Broedmachine is het veilig en vakkundig leren omgaan met de machines en gereedschappen.
• Binnen elke cursus is ruimte voor afstemming van individuele wensen en behoeften.
• Tenzij bij een cursus vermeld, is materiaalgebruik voor het vervaardigen van een eigen werkstuk niet altijd bij de prijs inbegrepen. Materiaal is vaak wel – in overleg – vooraf te bestellen. Voor ‘oefenmateriaal’ wordt gezorgd.
• Werkstukken die niet af zijn gemaakt tijdens een cursus, kunnen eventueel naderhand zelfstandig worden voltooid.
• Een basiscursus is veelal niet voldoende om alle aspecten van een bepaalde afdeling, techniek of machine volledig te behandelen. Een vervolgcursus of zelfstandige verdere ontwikkeling onder begeleiding wordt daarom aangeraden.
• Bij meer dan 1x afwezigheid (door ziekte e.d.), zal individueel gekeken worden of inhalen op een later moment mogelijk is.
Praktisch
• Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. Voor deelname onder de 18 jaar is aanwezigheid van een ouder/voogd vereist (ivm. verzekering).
• De meeste cursussen hebben een minimum deelnemersaantal. Bij voldoende animo zal aan degenen die zich hebben opgegeven, definitieve doorgang van de cursus worden bevestigd. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, zal tezamen met degenen die zich hebben ingeschreven, worden gekeken welke alternatieven mogelijk zijn.
• In de week voor aanvang van een cursus, krijg je te horen of de cursus eventueel niet doorgaat bij een tekort aan belangstelling.
• Deelnemers worden geacht op tijd aanwezig te zijn voor de lessen (eerste les een kwartier van tevoren) en aan het einde van elke les gezamenlijk op te ruimen.
• Het dragen van veiligheidsmiddelen (o.a. oog- en gehoorbescherming) is verplicht. Loszittende kleding en/of haar is voor eigen veiligheid niet toegestaan. Bij de cursussen lassen wordt het dragen van synthetische kleding sterk afgeraden.
• Tijdens een cursus gelden de ‘Huisregels’ van de Broedmachine. Deze dienen voorafgaand aan de start van de cursus gelezen en ondertekend te worden.
• Koffie, thee en limonade zijn bij de cursus inbegrepen.

Read more