Atelier of werkplaats in de Broedmachine

Iedereen kan ruimte aanvragen in de Broedmachine. Deze aanvragen gaan langs de gebruikerscommissie. Deze commissie, aangewezen door de leden, toetst of het initiatief binnen de Broedmachine past.

Het mailadresvan de gebruikerscommissie is: commissie@broedmachine.cc

Zij kijken of je initiatief de missie ondersteunt en gebruiken daar voor naast de missie en visie de volgende regels:

Kosten

Omdat wij met alle ondernemers samen de broedplaats dragen, is de huur zeer betaalbaar. 25 M2 kost vanaf 1 mei 2018 €170 excl. btw, incl. g/w/l. Daarvoor moet je je bedenken dat je dragend lid wordt. Je draagt samen met de andere leden de broedplaats. Dit houdt ook in dat je je eigen muren bouwt, en eigen atelier bouwt. Er zijn wel veel materialen om mee te bouwen al aanwezig.

Voorwaarden

Als Atelierhouder bij de Broedmachine wordt je ‘dragend lid’. Dat betekent dat je samen met de andere dragende leden verantwoordelijkheid neemt voor het succesvol voortbestaan van de vereniging en het gebouw. Lees hier meer over de verschillende vormen van lidmaatschap.

Je bouwt je eigen atelierruimte in de Broedmachine (of laat die bouwen). Je zorgt hierbij zelf voor het (liefst circulaire) materiaal. Veel materialen voor de buitenwanden van je atelier zijn al beschikbaar, deze hebben wij grotendeels al verzameld voor de circulaire verbouwing van ons pand. Als er nieuwe gebruikte materialen moeten worden opgehaald, verwachte we van de atelierhouders dat zij hier aan mee werken. Naast mooie, gratis materialen voor jouw atelier, haal je hier ook contacten en teambuilding uit voor je verdere toekomst als Broedmachine-lid!

Alle ateliers hebben tenminste een transparant deel, ook wel bekend als ramen, om de interactie tussen de leden op peil te houden. Ook ramen (en glazen deuren) hebben we beschikbaar om mee te bouwen.

Aanmelden

Meld je hier aan als je in aanmerking wil komen voor een ruimte in de Broedmachine. De toelatingscommissie vergadert één keer per maand, en laat daarna zo snel mogelijk weten of je toegelaten bent.