Het bestuur van Vereniging Broedmachine wordt gekozen door de dragende leden van de vergadering. Minstens één keer per jaar vinden de voordrachten plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt ook samen met dragende leden, leden en geïnteresseerde donateurs teruggekeken op het afgelopen jaar. De diverse teams presenteren zich en de financiële cijfers worden gedeeld.

Op de tweede ALV, in januari 2019, is het derde Broedmachine-bestuur gekozen.

Broedmachine bestuur 2019

Het bestuur van Vereniging Broedmachine bestaat uit de leden:
Voorzitter:
Wim Aardenburg
Vice-voorzitter:
Mike Schouten
Penningmeester:
Michelle Veldman
Secretaris:
Ayla Tervoort
Algemeen Bestuurslid:
Fons Bennink

Het bestuur is te bereiken via het algemene e-mailadres: info@broedmachine.cc

Over de Vereniging

Vereniging Broedmachine is op 28 juli 2017 opgericht. Het oprichtend bestuur bestond uit de leden:

Bestuur Vereniging Broedmachine
 

Voorzitter & zitting namens YAF:
Wim Aardenburg

Vice-voorzitter:
Dave Castricum

Penningmeester:
Max Wilbrink

Secretaris:
Fons Bennink
Algemeen Bestuurslid (communicatie):
Linda Breckle
Algemeen Bestuurslid (
werkplaats & ruimtegebruik):
Mike Schouten

De Vereniging Broedmachine is een organisatie die gerund wordt door de leden zelf. Bijna niemand die voor de Broedmachine werkt, krijgt betaald, ook het bestuur niet. De enige die wel iets krijgt is onze Ans die de toiletten schoon maakt. Natuurlijk worden onkosten die gemaakt zijn in belang van de Broedmachine wel vergoed. Het doel van de Broedmachine is om een plaats te bieden aan ondernemers, start-ups, ontwerpers en kunstenaars. Wij zetten ons continu in om voor hen meer faciliteiten, ruimte en opdrachten binnen te halen.