Bestuur

Het bestuur van Vereniging Broedmachine wordt gekozen door de dragende leden van de vergadering. Minstens één keer per jaar vinden de voordrachten plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt ook samen met dragende leden, leden en geïnteresseerde donateurs teruggekeken op het afgelopen jaar. De diverse teams presenteren zich en de financiële cijfers worden gedeeld.

De eerste ALV van Vereniging Broedmachine vond plaats op 6 mei 2018. De notulen zijn openbaar en vind je onderaan deze pagina. Tijdens de ALV  is het bestuur gekozen voor de periode 2018 – 2019.

Het bestuur van Vereniging Broedmachine bestaat uit de leden:
Voorzitter & zitting namens YAF:
Wim Aardenburg
Vice-voorzitter:
Mike Schouten
Penningmeester:
Karin Kwantes
Secretaris:
Ayla Tervoort
Algemeen Bestuurslid:
Fons Bennink

Het bestuur is voorlopig te bereiken via het algemene e-mailadres: broedmachinebeverwijk@gmail.com

Over de Vereniging

Vereniging Broedmachine is op 28 juli 2017 opgericht. Het oprichtend bestuur bestond uit de leden:

Bestuur Vereniging Broedmachine
 

Voorzitter & zitting namens YAF:
Wim Aardenburg

Vice-voorzitter:
Dave Castricum

Penningmeester:
Max Wilbrink

Secretaris:
Fons Bennink
Algemeen Bestuurslid (communicatie):
Linda Breckle
Algemeen Bestuurslid (
werkplaats & ruimtegebruik):
Mike Schouten

De Vereniging Broedmachine is een organisatie die gerund wordt door vrijwilligers. Niemand die voor de Broedmachine werkt, krijgt betaald, ook het bestuur niet. Natuurlijk worden onkosten die gemaakt zijn in belang van de Broedmachine wel vergoed. Het doel van de Broedmachine is om een plaats te bieden aan ondernemers, start-ups, ontwerpers en kunstenaars. Wij zetten ons continu in om voor hen meer faciliteiten, ruimte en opdrachten binnen te halen.

Documenten: