Het bestuur van Vereniging Broedmachine wordt gekozen door de dragende leden van de vergadering. Minstens één keer per jaar vinden de voordrachten plaats tijdens de Algemene Leden Vergadering. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt ook samen met dragende leden, leden en geïnteresseerde donateurs teruggekeken op het afgelopen jaar. De diverse teams presenteren zich en de financiële cijfers worden gedeeld.

Broedmachine bestuur 2020, foto door Lizzy Tardy

Op de derde ALV, op 1 februari 2020, is het vierde Broedmachine-bestuur gekozen.

Het bestuur van Vereniging Broedmachine bestaat uit de leden:
Voorzitter:
Annabel Aardenburg
Vice-voorzitter:
Mike Schouten
Penningmeester:
Michelle Veldman
Team Secretaris:
Jill van der Park
Bestuurslid veiligheid:
Fons Bennink

Het bestuur is te bereiken via het algemene e-mailadres: info@broedmachine.cc. Heb je vragen over de financiën? Mail dan met Michelle via penningmeester@broedmachine.cc.

Team Secretaris

Dit jaar is de secretaris niet alleen, zij heeft een heel team om zich heen verzameld, waarmee zij samen het ledencontact op pakt. Team secretaris bestaat uit Jill van der Park, Jeroen Bakker en Lars de Ruyter. Je kan ze bereiken via secretaris@broedmachine.cc.

Over de Vereniging

Vereniging Broedmachine is op 28 juli 2017 opgericht.

De Vereniging Broedmachine is een organisatie die gerund wordt door de leden zelf. Bijna niemand die voor de Broedmachine werkt, krijgt betaald, ook het bestuur niet. De enige die wel iets krijgt is onze Ans die de toiletten schoon maakt. Natuurlijk worden onkosten die gemaakt zijn in belang van de Broedmachine wel vergoed. Het doel van de Broedmachine is om een plaats te bieden aan ondernemers, start-ups, ontwerpers en kunstenaars. Wij zetten ons continu in om voor hen meer faciliteiten, ruimte en opdrachten binnen te halen.