WeMakeThe.City is een programma van de Metropoolregio Amsterdam, gericht op stadmaken en steden beter maken. In 2018 en 2019 was WeMakeThe.City een festival, dat in allerlei delen van de MRA plaats vond. In 2020 werd het een biënnale, een tweejaarlijks festival. Dit jaar vind het in afgeslankte vorm online plaats, en de meeste live bijeenkomsten zijn in Amsterdam verplaatst naar Oktober. In Pakhuis de Zwijger vinden wel een groot aantal overkoepelende lezingen plaats, die online worden uitgezonden.

Toen bekend werd gemaakt dat WeMakeThe.City niet volledig plaats zou vinden dit jaar, hadden wij al een deel van het programma staan. We voelen de behoefte in ons stukje stad, en willen verder met stadmaken! Daarom vindt onze Beverwijkse conferentie plaats. Vanwege de corona-maatregelen is het online, elke werkdag, meestal tijdens lunchtijd, een inspirerende spreker of interview.